NEDРУСENGDEU Home Actueel Informatie Soldaten Stichting Links Contact

ALGEMEEN

Op 29 januari 2010 werd de Stichting Russisch Ereveld opgericht. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32167973.

De stichting is aangewezen als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling).

IBAN: NL 88 RABO0127654739
t.n.v. Stichting Russisch Ereveld.

RSIN: 8219.76.175

Onze contactgegevens vindt u hier.

Hier vindt u:
Het beleidsplan.
De balans en de staat van baten en lasten.
Een verslag van onze activiteiten in 2014 en een toelichting bij de jaarcijfers van 2014.