y Russisch Ereveld - Grafbezoek
NEDРУСENGDEU Home Actueel Informatie Soldaten Stichting Links Contact

HERENIG SOLDAAT EN KIND!

Help kinderen van soldaten het graf van hun vader te bezoeken!

Pas de laatste jaren zijn nabestaanden opgespoord van soldaten die begraven liggen op het Russisch Ereveld. Kinderen van deze soldaten willen heel graag voor het eerst in hun leven het graf van hun vader bezoeken. Maar deze oude mensen hebben daarvoor onvoldoende financiële middelen.

Wilt u of wilt uw bedrijf een soldaat herenigen met zijn zoon of dochter en de reis van een kind naar het graf betalen? Dan vragen we u 2500 euro over te maken op bankrekeningnummer NL 88 RABO 0127 654 739 van de Stichting Russisch Ereveld te Amersfoort onder vermelding van reis nabestaanden.

De Stichting Russisch Ereveld organiseert de gehele reis en het verblijf voor deze familieleden van soldaten. In het bedrag zijn inbegrepen de visumaanvraag, de reis naar Nederland, de verblijfskosten (hotel, consumpties), permanente begeleiding, een tolk, vervoer, bloemen voor het graf enz.

De stichting vraagt in eerste instantie financiële hulp voor kinderen van soldaten of broers en zussen van in Leusden begraven slachtoffers. Per soldaat wordt de reis van één familielid betaald. Indien mogelijk bezoeken nabestaanden het graf begin mei, zodat ze dodenherdenking en de Russische Overwinningsdag (9 mei) in Nederland kunnen meemaken.

Wilt u een kleinere bijdrage leveren aan de reis van nabestaanden, kies dan voor grafadoptie en klik hier.

De Belastingdienst heeft de Stichting Russisch Ereveld aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Uw gift is daardoor mogelijk aftrekbaar van de belasting.

 

 

 

 

 

 

Remco Reiding 11-04-2011